Kto chce mieszkanie?

Poszukiwanie lokum to stosunkowo częsty problem. Można nawet powiedzieć, że niejednokrotnie jest to problem, z którym nie sposób sobie poradzić. Oczywiście kluczowe znaczenie mają możliwości finansowe, ale w pewnych sytuacjach trudno znaleźć powody do narzekań.

Pomoc miasta

To nawiązanie do pomocy ze strony miasta Tarnów – chodzi o wynajem, w przypadku którego należy dokonać remontu. To już piąta edycja tego rodzaju wsparcia i trzeba wyraźnie powiedzieć, że inicjatywa cieszy się sporym zainteresowaniem. Można też powiedzieć, że zainteresowanie wciąż rośnie. Tym razem program obejmuje 21 lokali zlokalizowanych w różnych częściach Tarnowa. Nabór do programu kończy się 30 czerwca. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że przyznawanie lokali odbywa się na podstawie problemów mieszkańców. Jeżeli ktoś starał się wcześniej na przykład o mieszkanie komunalne, możemy mówić o uprzywilejowanej pozycji.

Wracając jeszcze na koniec do remontu – osoba najmująca zobowiązuje się do przestrzegania tego, co zostało ustalone. Szczegóły remontu ustalają pracownicy Miejskiego Zarządu Budynków.