W Tarnowie jest coraz lepsze powietrze!

Dobre wieści dla mieszkańców Tarnowa obwieścił ostatnio tarnowski magistrat: w mieście poprawiła się jakość powietrza. Niestety nie oznacza to, że jest wystarczająco dobrze. Co sprawiło, że jakość powietrza jest lepsza? Opinie mieszkańców są różne.

Lepsze powietrze zasługą specjalnego programu?

Jak wskazują dane z Tarnowa, w 2019 roku powietrze w mieście się poprawiło. Spadły między innymi: średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego, średnioroczne stężenie dwutlenku azotu i średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu. Miejscy urzędnicy są zdania, że poprawa jakości powietrza to zasługa programu Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Ma on celu umożliwienie mieszkańcom pozbycie się starych kotłów i pieców poprzez udzielenie im dotacji do ich likwidacji oraz zakup ekologicznych źródeł ciepła. W planach jest wymiana 2800 pieców. 

A może lepsze wyniki to skutek ciepłej zimy?

Odmienne zdanie niż magistrat ma dr inż. Marek Chyc z Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Prowadzi on badania nad smogiem i twierdzi, że lepsze powietrze to przede wszystkim efekt ciepłej zimy. Według naukowca głównym czynnikiem, który miał wpływ na lepsze wyniki, jest temperatura i prędkość wiatru, które zdeterminowały jakość powietrza w zimie. Oczywiście podkreśla on, że wymiana palenisk jest ważna i dobrze, że istnieje program, który ma na celu pozbycie się czarnego dymu z miasta. Podkreśla on jednak, że nawet kilka starych pieców może bardzo utrudnić życie reszcie mieszkańców.

Powietrze w Tarnowie jest uzależnione od lokalizacji

Marek Chyc informuje również, że powietrze w mieście jest bardzo zróżnicowane i zależy od lokalizacji. Prowadził on tej zimy badania w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i Tuchowie. Okazało się, że w tych dwóch ostatnich miejscowościach powietrze jest dużo gorsze. Warto jednak wspomnieć, że w samym Tarnowie stacje monitoringu są tylko dwie i znajdują się w takich miejscach, że ogrzewnictwo indywidualne nie ma na nie znaczącego wpływu. W miejscach, w których monitoringu nie ma, powietrze jest z reguły o wiele gorszej jakości.