Opłaty śmieci pozostają bez zmian

W ostatni czwartek zdecydowano, że opłaty śmieci mają pozostać bez zmian. Choć trzeba też przyznać, że pojawił się pomysł, zgodnie z którym opłata miała zostać zwiększona.

Co się wydarzyło?

Pozostawienie opłaty na dotychczasowym poziomie jest dobrą wiadomością, aczkolwiek nie sposób nie zadać pytania, co sprawiło, że udało się uniknąć podwyżki? Nie ma też co ukrywać, że jest to temat, o którym można opowiadać długo.

Wystarczy wziąć pod uwagę choćby Komisję Ekonomiczną i Komisję Spraw Komunalnychnie było mowy o pozytywnej opinii. Ważne jest też oczywiście podejście radnychnikt nie głosował za podwyżką. Niemniej nie wszyscy byli przeciw – przeciw było 19 osób, a reszta (4 osoby) wstrzymała się od głosu.

Niektórzy mogą też dodać, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z opłat za to gospodarowanie. Dla niezorientowanych – taka informacja znajduje się w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z drugiej strony ta zasada nie ma przełożenia na praktykę i to od 2015 roku.