Wojciech Krzyżak był jedną z głównych postaci afery korupcyjnej dotyczącej dróg krajowych. Teraz żąda 300 tys. zadośćuczynienia. Ponad miesiącu aresztu przedsiębiorcy Wojciech Krzyżak został zatrzymany w związku z aferą korupcyjną dotyczącą utrzymania dróg krajowych w tarnowskim regionie. Pod koniec ubiegłego ...