Prezydent podzielił pieniądze dla osiedli

Wiemy, że prezydent Tarnowa podjął decyzję, zgodnie z którą do dyspozycji rad osiedli trafi ponad 3,4 mln zł. Są to pieniądze na przyszły rok działalności.

Co wiemy na temat tych pieniędzy?

Być może wiele osób zadaje sobie pytanie, na co mogą zostać przeznaczone fundusze? Oczywiście możemy mówić o wytycznych, ale jednocześnie trudno nawiązywać do szczegółów. Zresztą wystarczy powiedzieć, że pomoc może dotyczyć m.in. oświaty, zdrowia czy infrastruktury technicznej. Krótko mówiąc, opcji jest wiele. Niemniej należy pamiętać o tym, że propozycje zadań należy uzgodnić z mieszkańcami.

Istotny jest też to, że nie doszło do równego podziału puli. Podczas przyznawania środków wzięto pod uwagę wielkość osiedla, liczbę mieszkańców i długości dróg. Przy takich kryteriach podjęto decyzję, zgodnie z którą najwięcej trafiło do Mościc – chodzi o 566 422 zł. Warto również podkreślić, że najmniej pieniędzy przyznano osiedlu Legionów – kwota wyniosła zaledwie 67 455 zł. Gdyby kogoś interesowały pozostałe osiedla, nie ma problemu, wszystko jest jawne.